Nêu công thức tình lượng nước mưa trong tháng ,năm và lượng mưa trung bình năm

Question

Nêu công thức tình lượng nước mưa trong tháng ,năm và lượng mưa trung bình năm

in progress 0
Harper 3 tháng 2021-09-20T17:40:34+00:00 2 Answers 9 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-20T17:41:40+00:00

  TÍnh nước mưa trong tháng,năm:cộng tất cả số nước mua,năm

  Tính trung bình năm: tổng lượng mưa các tháng trong năm / 12

  0
  2021-09-20T17:41:56+00:00

  Tính trung bình ngày: lấy tổng lượng mưa trong ngày / số lần đo 

  Tính trung bình tháng: tổng lượng mưa các ngày trong tháng / 30

  Tính trung bình năm: tổng lượng mưa các tháng trong năm / 12

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )