Nêu công thức và phân loại các tên hóa học sau: 1. Đồng (II) oxit 2. Axit clohiric 3. Cacbon đioxit 4. Canxi hidroxit 5. Đinitơ pentaoxit 6. Kẽm photp

Question

Nêu công thức và phân loại các tên hóa học sau:
1. Đồng (II) oxit
2. Axit clohiric
3. Cacbon đioxit
4. Canxi hidroxit
5. Đinitơ pentaoxit
6. Kẽm photphat
7. Sắt (III) oxit
8. Axit sunfuric
9. Bari cacbonat
10. Nhôm hidroxit
11. Kali nitrat
12. Axit photphoric
13. Magie hidrosunfat

in progress 0
Eliza 5 tháng 2021-07-13T08:25:06+00:00 2 Answers 7 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-13T08:26:26+00:00

  Đáp án:

   1 Cuo -OB

  2 HCL-axit không có oxi

  3 CO2-OA

  4 Ca(OH)2-Bazo

  5 N2O5-OA

  6 Zn3(PO4)2-Muối trung hòa

  7 Fe2O3-OB

  8 H2SO4-axit có oxi

  9 BaCO3-Muôi trung hòa

  10 Al2O3-OB

  11 KNo3-Muối trung hòa

  12 H3PO4-axit có oxi

  13 Mg(H2SO4)2-Muối axit

  Cho mk xin ctlhn

  Giải thích các bước giải:

   

  0
  2021-07-13T08:26:41+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải

  Phân loại:

  a) Oxit axit

  3. Cacbon đioxit: CO2

  5. Đinitơ pentaoxit: N2O5

  b) Oxit bazo

  1. Đồng (II) oxit: CuO

  7. Sắt (III) oxit: Fe2O3

  c) Axit

  2. Axit clohidric: HCl

  8. Axit sunfuric: H2SO4

  12. Axit photphoric: H3PO4

  d) Bazo

  4. Canxi hidroxit: Ca(OH)2

  10. Nhôm hidroxit: Al(OH)3

  e) Muối

  6. Kẽm photphat: Zn3(PO4)2

  9. Bari cacbonat: BaCO3

  11. Kali nitrat: KNO3

  13. Magie hidrosunfat: Mg(HSO4)2

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )