nêu đặc điểm cấu tạo của động vật nhiệt đới gió mùa

Question

nêu đặc điểm cấu tạo của động vật nhiệt đới gió mùa

in progress 0
Emery 2 tuần 2021-07-08T20:53:25+00:00 2 Answers 1 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-08T20:54:25+00:00

  đặc điểm cấu tạo của động vật nhiệt đới gió mùa là:

  Có sự kết hợp giữa tế bào sinh dục đực và tế bào sinh dục cái ->hợp tử ->phôi, ko có sự kết hợp giữa tế bào sinh dục đực và tế bào sinh dục cái.

   

  0
  2021-07-08T20:55:24+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

  Có sự kết hợp giữa tế bào sinh dục đực và tế bào sinh dục cái ->hợp tử ->phôi, ko có sự kết hợp giữa tế bào sinh dục đực và tế bào sinh dục cái.

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )