Nêu đặc điểm chế độ mưa và chế độ nhiệt của hai địa điểm E Riát (kiểu nhiệt đới khô), Yangun (kiểu nhiệt đới gió mùa) và ghi vào bảng dưới đây: Địa đi

Question

Nêu đặc điểm chế độ mưa và chế độ nhiệt của hai địa điểm E Riát (kiểu nhiệt đới khô), Yangun (kiểu nhiệt đới gió mùa) và ghi vào bảng dưới đây:
Địa điểm Đặc điểm chế độ nhiệt Đặc điểm chế độ mưa
E Riát
Yangun

in progress 0
Madeline 3 tuần 2021-08-20T04:59:41+00:00 2 Answers 2 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-20T05:01:21+00:00

  +E-Ri-at: 
  -Đặc điểm chế độ nhiệt: Nhiệt độ trung bình năm cao, có tháng có nhiệt độ cao nhất trên 30 độ C từ tháng 5 đến tháng 9
  -Đặc điểm chế độ mưa : Lượng mưa trong năm rất thấp khoảng 82mm, các tháng không mưa như: 5,7,8,9,10

  +Y-an-gun:

  -Đặc điểm chế độ nhiệt: Nhiệt độ trung bình năm cao, trên 25 độ C

  -Đặc điểm chế độ mưa : Lượng mưa trong năm 2.750mm, tập trung vào các tháng mùa mưa từ tháng 5 đến tháng 9

  0
  2021-08-20T05:01:35+00:00

  Địa điểm                                  Đặc điểm chế độ nhiệt                                           Đặc điểm chế độ mưa E Riát                 Nhiệt độ trung bình năm cao, trên 30 độ c                   lượng mưa trong năm rất thấp,

                           từ tháng 5 đến tháng 9                                               82mm,các tháng ko mưa 5,7,8,9,10

  Yangun          Nhiệt độ trung bình năm cao trên 25o c            lượng mưa trong năm 2.750mm,tập 

                                                                                                    trung vào các tháng mùa mưa từ tháng 5 

                                                                                                    đến tháng 9

  Chúc bạn học tốt

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )