Nêu đặc điểm chung của thực vật hạt kín và thực vật hạt trần Em đang cần gấp ạ ! Mong đc giữa đỡ .

Question

Nêu đặc điểm chung của thực vật hạt kín và thực vật hạt trần
Em đang cần gấp ạ ! Mong đc giữa đỡ .

in progress 0
Adalynn 4 tháng 2021-07-30T21:59:28+00:00 2 Answers 5 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-30T22:00:59+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

  Chúng có 1 số đặc điểm chung như sau :

  Cơ quan sinh dưỡng phát triển đa dạng ( dễ cọc , dễ chùm , thân gỗ , thân cỏ , lá đơn , lá kép ,……) Trong thân có mạch dẫn hoàn thiện

  Có hoa , quả ( trc đó là noãn nằm trong bầu ) là ưu thế của các cây hạt kín vì nó đc bảo vệ tốt hơn. Hoa và quả có rất nhiều điểm khác nhau.

  0
  2021-07-30T22:01:25+00:00

  Đáp án:

  Cơ quan sinh dưỡng phát triển đa dạng (rễ cọc, rễ chùm, thân gỗ, thân cỏ, lá đơn, lá kép..), trong thân có mạch dẫn phát triển. Có hoa quả, hạt nằm trong quả (trước đó là noãn nằm trong bầu). Đây là một đặc điểm tiến hóa và là ưu thế của cây Hạt kín (hạt được bảo vệ tốt hơn). Hoa và quả có rất nhiều dạng khác nhau. 

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )