Nêu đặc điểm chung song ngồi nước ta Câu 2 chứng minh đặc điểm khí hậu nước ta mang tính chất nhiệt đới gió mùa ẩm

Question

Nêu đặc điểm chung song ngồi nước ta
Câu 2 chứng minh đặc điểm khí hậu nước ta mang tính chất nhiệt đới gió mùa ẩm

in progress 0
Kaylee 4 tháng 2021-08-23T07:43:04+00:00 2 Answers 5 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-23T07:44:32+00:00

  1. Đặc điểm.

  a. Nước ta có mạng lưới sông ngòi dày đặc, phân bố rộng khắp trên cả nước.

   – Nước ta có 2360 sông dài > 10km.

   – 93% các sông nhỏ và ngắn.

   – Các sông lớn: sông Hồng, sông Mê Công…

  b. Sông ngòi nước ta chảy theo hai hướng chính là Tây Bắc – Đông Nam và hướng vòng cung.

   – Các con sông chảy hướng Tây Bắc – Đông Nam : sông Hồng, sông Thái Bình, sông Đà..

   – Các con sông chảy hướng vòng cung (chủ yếu ở vùng núi Đông Bắc): sông Thương, sông Lục Nam…

  c. Sông ngòi nước ta có hai mùa nước: mùa lũ và mùa cạn khác nhau rõ rệt.

  – Mùa lũ nước sông dâng cao và chảy mạnh. Lượng nước chiếm 70 – 80% lượng nước cả năm.

  – Mùa lũ có sự khác nhau giữa các hệ thống sông.

  d. Sông ngòi nước ta có hàm lượng phù sa lớn.

   – Sông ngòi vận chuyển tới 839 tỉ m3 nước hàng trăm triệu tấn phù sa.

   – Hàm lượng phù sa lớn, 200 triệu tấn/năm.

  Mình xin lỗi mình chỉ làm đc câu 1 thôi, câu 2 bạn tham khảo thêm nhé

  0
  2021-08-23T07:44:49+00:00

  1. Đặc điểm chung.

  a. Nước ta có mạng lưới sông ngòi dày đặc, phân bố rộng khắp trên cả nước.

   – Nước ta có 2360 sông dài > 10km.

   – 93% các sông nhỏ và ngắn.

   – Các sông lớn: sông Hồng, sông Mê Công…

  b. Sông ngòi nước ta chảy theo hai hướng chính là Tây Bắc – Đông Nam và hướng vòng cung.

   – Các con sông chảy hướng Tây Bắc – Đông Nam : sông Hồng, sông Thái Bình, sông Đà..

   – Các con sông chảy hướng vòng cung (chủ yếu ở vùng núi Đông Bắc): sông Thương, sông Lục Nam…

  c. Sông ngòi nước ta có hai mùa nước: mùa lũ và mùa cạn khác nhau rõ rệt.

  – Mùa lũ nước sông dâng cao và chảy mạnh. Lượng nước chiếm 70 – 80% lượng nước cả năm.

  – Mùa lũ có sự khác nhau giữa các hệ thống sông.

  d. Sông ngòi nước ta có hàm lượng phù sa lớn.

   – Sông ngòi vận chuyển tới 839 tỉ m3 nước hàng trăm triệu tấn phù sa.

   – Hàm lượng phù sa lớn, 200 triệu tấn/năm.

  câu 2:

  – Tính chất nhiệt đới:

  + Nhiệt độ trung bình năm cao > 21 độ C.

  + Bình quân 1m2 lãnh thổ nhận được trên 1 triệu kilo calo nhiệt năng.

  + Số giờ nắng đạt từ 1400 – 3000 giờ/ năm

  – Tính chất gió mùa: Một năm có 2 mùa gió:

  + Gió mùa đông: lạnh, khô.

  + Gió mùa hạ: nóng, ẩm.

  – Tính chất ẩm:

  + Lượng mưa trung bình năm lớn: từ 1500 – 2000 mm/năm.

  + Độ ẩm không khí > 80%. 

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )