nêu đặc điểm cơ bản của nhiệt đới giúp mk với ạ ctlhn nhoa

Question

nêu đặc điểm cơ bản của nhiệt đới giúp mk với ạ ctlhn nhoa

in progress 0
Vivian 3 tuần 2021-07-11T14:03:26+00:00 2 Answers 3 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-11T14:05:04+00:00

  @Zoey

   Nhiệt độ cao quanh năm

  ⇒ Nhiệt độ TB năm > $20^{o}$ .

  -Trong năm có hai mùa rõ rệt: Một mùa mưa và một mùa khô

  ⇒Càng gần chí tuyến thời kì khô hạn càng dài

  ⇒  Có biên độ nhiệt lớn

  0
  2021-07-11T14:05:19+00:00

  Đặc điểm môi trường nhiệt đới là:

  – Nóng quanh năm (trên 20°C) và có hai thời kì nhiệt độ tăng cao trong năm khi Mặt Trời đi qua đỉnh đầu.

  – Có một thời kì khô hạn; càng gần chí tuyến càng kéo dài từ 3 – 9 tháng (hoặc mưa tập trung vào một mùa); càng gần chí tuyến mùa mưa càng ngắn dần và lượng mưa từ 500 – 1.500mm.

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )