nêu đặc điểm của các đới khí hậu

Question

nêu đặc điểm của các đới khí hậu

in progress 0
Melody 1 năm 2021-07-24T01:24:52+00:00 2 Answers 8 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-24T01:26:18+00:00

  nhiệt đới: giới hạn từ chí tuyến Bắc, Nam về xích đạo.Nóng quanh năm, lượng nhiệt hấp thụ tương đối nhiều. Có gió tính phong. Lượng mưa từ 1000mm đến 2000mm

  ôn đới:Giới hạn từ chí tuyến Bắc đến vòng cực Bắc, từ chí tuyên sNam đến vòng cực Nam.Lượng nhiệt trun bình, các mùa thể hiện rõ trong năm. có gió Tây ôn đới. Lượng mưa trung bình từ 500mm đến 1000mm.

  hàn đới:giới hạn từ hai vòng cực cho đến cực Bắc, Nam. khí hậu lạnh quanh năm. có gió đông cực. lượng mưa khoảng 500mm

  0
  2021-07-24T01:26:43+00:00

  – Đới nóng (nhiệt đới) : 

  + Vị trí : nằm giữa hai chí tuyến. 

  + Góc chiếu và thời gian chiếu sáng : góc chiếu quanh năm lớn, thời gian chiếu trong năm chênh lệch không nhiều. 

  + Lượng nhiệt : nóng quanh năm.  

  + Lượng mưa : từ 1500mm `->` trên 2000mm. 

  + Gió : thường hoạt động là gió Tín phong. 

  – Ôn đới (đới ôn hòa) : 

  + Vị trí : từ 23 độ 27’B đến 63 độ 33’B; từ 23 độ 27’N đến 63 độ 33’N. 

  + Góc chiếu và thời gian chiếu sáng : góc chiếu sáng và thời gian chiếu sáng chênh lệch rõ rệt. 

  + Lượng nhiệt : trung bình. 

  + Lượng mưa : 500-1000mm. 

  + Gió : thường hoạt động là gió Tây ôn đới. 

  – Hàn đới (Đới lạnh) 

  + Vị trí : từ 63 độ 33’B đến 90 độ B; từ 63 độ 33’N đến 90 độ N. 

  + Góc chiếu và thời gian chiếu sáng : góc chiếu quanh năm nhỏ, thời gian chiếu có sự dao động lớn. 

  + Lượng nhiệt : lạnh quanh năm. 

  + Lượng mưa : dưới 500mm. 

  + Gió: thường hoạt động là gió Đông cực.

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )