Nêu đặc điểm của các khối khí, nóng lạnh ? Việt Nam chịu ảnh hưởng của các khối khí nào ?

Question

Nêu đặc điểm của các khối khí, nóng lạnh ? Việt Nam chịu ảnh hưởng của các khối khí nào ?

in progress 0
Maya 1 tháng 2021-09-07T19:40:44+00:00 2 Answers 6 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-07T19:42:03+00:00

  – Đặc điểm:

  + Khối khí nóng: hình thành trên các vùng có vĩ độ thấp, có nhiệt độ tương đối cao .

  + Khối khí lạnh : hình thành trên các vùng vĩ độ cao, có nhiệt độ tương đối thấp.

  – Việt Nam chịu ảnh hưởng của 4 khối khí

  + Khối khí nóng, khối khí đại dương vào mùa hè

  + Khối khí lạnh, khối khí lục địa vào mùa đông

  0
  2021-09-07T19:42:34+00:00

  – Đặc điểm :

  + Khối khí nóng: hình thành trên các vùng có vĩ độ thấp, có nhiệt độ tương đối cao .

  + Khối khí lạnh : hình thành trên các vùng vĩ độ cao, có nhiệt độ tương đối thấp.

  + Khối khí lục địa : hình thành trên các vùng đất liền, có tính chất tương đối khô.

  + Khối khí đại dương : hình thành trên các biển và đại dương, có độ ẩm lớn.

  trong sách có mà 

  – Mùa Đông, (miền Bắc) nước ta lạnh khô do khối khí lạnh và khối khí lục địa 
  – Mùa Hè,( miền Bắc) nước ta nóng ẩm, khối khí nóng và khối khí đại dương tràn lên

  chúc bạn học tốt 

  câu 2 chỉ cho miền bac thui nhé còn miền nam mình ko biết 

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )