Nêu đặc điểm của các nước đế quốc anh pháp cuối thế kỷ XIX đầu thế kỷ XX

Question

Nêu đặc điểm của các nước đế quốc anh pháp cuối thế kỷ XIX đầu thế kỷ XX

in progress 0
Mary 3 tháng 2021-09-07T10:38:04+00:00 2 Answers 5 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-07T10:39:07+00:00

  1. Đế quốc Anh
  * Kinh tế :
  – Năm 1870 dẫn đầu.
  – Năm 1913 xuống hạng 3 sau Mỹ và Đức do:
  + Công nghiệp Anh phát triển sớm , kỹ thuật lạc hậu .
  + Tư sản Anh đầu tư vào thuộc địa có lời ( có hệ thống thuộc địa rông nhất thế giới ,nguyên nhiên liệu , nhân công rẻ )
  -Dẫn đầu thế giới về xuất khẩu tư bản thương mại và thuộc địa .
  – Đầu thế kỷ XX công ty độc quyền về công nghiệp và tài chánh ra đời .
  * Chính trị :
  – Anh là nước Quân Chủ lập Hiến (Đảng Tự do và Bảo thủ thay nhau cầm quyền bảo vệ quyền lợi của tư sản .
  * Đối ngoại :
  – Đẩy mạnh xâm lược thuộc địa .
  – Thuộc địa Anh : 33 triệu km2 – ¼ diện tích thế giới ; 400 triệu dân – ¼ dân số thế giới
  – Đế quốc mà mặt trời không bao giờ lặn : thuộc địa có khắp nơi Niu Di lân, Ô x trây lia , An Độ , Ai Cập, Xu đăng , Nam Phi, Ca na đa …., nên gọi là “Chủ nghĩa đế quốc thực dân” .
  2. Đế quốc Pháp :
  * Kinh tế :
  -Công nghiệp của Pháp phát triển chậm từ đang từ hạng nhì sau Anh , xuống hạng tư sau Mỹ, Đức, Anh do:
  +Pháp phải bồi thường chiến phí cho Đức, và cắt 1 phần lãnh thổ giàu tài nguyên cho Đức .
  +Pháp nghèo tài nguyên,.
  +Tư sản xuất khẩu tư bản ,phần lớn cho Thổ , Nga ,Cận Đông , Trung Âu , Mỹ la tinh vay lấy lãi ….đế quốc Pháp là “Chủ nghĩa đế quốc cho vay lãi”
  – Các Công ty độc quyền ra đời trong điều kiện công nghiệp xuống hãng tư .
  – Nông nghiệp vẫn lạc hậu do không được trang bị kỹ thuật mới
  * Chính trị:
  – Sau 4-9-1870 nền Cộng Hòa thứ ba : đàn áp nhân dân chạy đua vũ trang , xâm lược thuộc địa .
  * Đối ngoại :
  – Tăng cường xâm lược thuộc địa :hạng nhì thế giới , bằng 1/3 diện tích thuộc địa Anh
  – An giê ri, Tuy ni di, Ma rốc , Ma đa ga xca; Việt Nam , Lào , Cam pu chia … 

  0
  2021-09-07T10:39:51+00:00

                   ANH

    Kinh tế

  – Anh mất dần vị trí độc quyền công nghiệp, xuống hàng thứ ba thế giới.

  – Nhiều công ty độc quyền về công nghiệp và tài chính ra đời.

    Chính trị

  – Anh vẫn là nước quân chủ lập hiến Hai đảng – Đảng tự do và Đảng Bảo thủ thay nhay cầm quyền, bảo vệ quyền lợi cho giai cấp tư sản.

  – Đẩy mạnh xâm lược thuộc địa là chính sách ưu tiên hàng đầu của thế giới cầm quyền ở Anh.

                   PHÁP

     Kinh tế

  -Từ hàng thứ hai thế giới( sau Anh), đến cuối thế kỉ XIX tụt xuống thứ tư ( sau Mĩ, Đức, Anh).

  -Trong bồi cảnh đó, các công ty độc quyền ra đời và dần dần chi phối nên kinh tế Pháp, đặc biệt trong lĩnh vực ngân hàng.

     Chính trị

  -Nền Công hòa thứ ba ở Pháp được thành lập. Thi hành các chính sách đàn áp nhân dân tích cực chạy đua vũ trang và tăng cường xâm lược thuộc địa.

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )