Nêu đặc điểm của cơ quan sinh sản và cơ quan sinh dưỡng của dương xỉ và rêu

Question

Nêu đặc điểm của cơ quan sinh sản và cơ quan sinh dưỡng của dương xỉ và rêu

in progress 0
Arya 1 năm 2021-09-18T13:44:35+00:00 2 Answers 7 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-18T13:45:45+00:00

  Giải thích các bước giải:

   Rêu:

  – Đặc điểm của cơ quan sinh sản: có túi bào tử chứa các bào tử nằm ở ngọn của cây rêu cái do sự thụ tinh tạo thành

  – Túi bào thử chín -> mở nắp bào tử rơi ra ngoài

  – Bảo tử nảy mầm thàn cây non

  – Sinh sản hữu tính nhưng chưa có hoa

  – Đặc điểm cơ quan sinh dưỡng: Có thân thât nhưng đơn giản: rất nhỏ bé, thân k phân nhánh, lá mỏng, chưa có mạch dẫn

  – Chưa có rễ thật, rễ giả gồm những sợi nhỏ làm nhiệm vụ hút

    Dương xỉ:

  – Đặc điểm cơ quan sinh dưỡng: 

  + Rễ chùm, gồm nhiều rễ con dài gần bằng nhau, thường mọc tủa ra từ gốc thân thành 1

  – Đặc điểm cơ quan sinh sản: 

  + Túi bào tử nằm ở dưới mặt của lá có màu xanh khi lá non và màu nâu khi lá già

  – Túi bào tử có:

  + Hình cầu

  – Cấu tạo túi bào tử:

  + Có cơ vòng: giải phóng các bào tử chín chùm

  + Thân màu nâu có phủ lớp lông nhỏ

  + Lá ở mạt dưới là có những màu xanh đén màu nâu đậm 

  + Lá non đầu cuộn tròn lại

  CHÚC BN HK TỐT

   

  0
  2021-09-18T13:46:03+00:00

  – Đặc điểm của cơ quan sinh sản của dương xỉ là:

  + Túi bào tử nằm ở dưới lá già (mặt dưới của lá)

  + Sinh sản bằng bào tử

  – Sự phát triển của dương xỉ là:

  * Dương xỉ trưởng thành => túi bào tử => bào tử => nguyên tản => dương xỉ con và ngược lại

  – Đặc điểm của cơ quan sinh sản của dương xỉ là:

  + Túi bào tử nằm ở dưới lá già (mặt dưới của lá)

  + Sinh sản bằng bào tử

  – Sự phát triển của dương xỉ là:

  * dương xỉ trưởng thành => túi bào tử => bào tử => nguyên tản => dương xỉ con và ngược lại

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )