NÊU ĐẶC ĐIỂM CUẨ HỆ THỐNG KINH TUYẾN VĨ TUYẾN

Question

NÊU ĐẶC ĐIỂM CUẨ HỆ THỐNG KINH TUYẾN VĨ TUYẾN

in progress 0
Faith 1 năm 2021-10-06T15:17:52+00:00 1 Answers 114 views 0

Answers ( )

  0
  2021-10-06T15:19:49+00:00

  Nếu mỗi kinh tuyến cách nhau 10 thì trên quả Địa Cầu sẽ có tất cả 360 kinh tuyến. Nếu mỗi vĩ tuyến cũng cách nhau 10 thì trên bề mặt quả Địa Cầu, từ cực Bắc đến cực Nam có tất cả 181 vĩ tuyến. Để đánh số các kinh tuyến và vĩ tuyến trên Trái Đất, người ta phải chọn một kinh tuyến và một vĩ tuyến làm gốc và ghi 00.

  Theo quy ước quốc tế thì kinh tuyến 00 là đường đi qua đài thiên văn Grin-uýt ở ngoại ô thành phố Luân Đôn. Những kinh tuyến nằm bên trái kinh tuyến gốc là những kinh tuyến Tây.

  Đường Xích đạo là vĩ tuyến lớn nhất trên quả Địa Cầu. Nó chia quả địa cầu ra nửa cầu Bắc và nửa cầu Nam. Những vĩ tuyến nằm từ Xích đạo đến cực Bắc là những vĩ tuyến Bắc. Những vĩ tuyến nằm từ Xích đạo đến cực Nam là những vĩ tuyến Nam. Nhờ có hệ thống các kinh, vĩ tuyến, người ta có thể xác định được vị trí của mọi điểm trên quả Địa Cầu

  * chúc em học tốt *

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )