Nêu đặc điểm của hình lăng trụ đứng và hình chóp đều(số mặt,số đỉnh,số cạnh)

Question

Nêu đặc điểm của hình lăng trụ đứng và hình chóp đều(số mặt,số đỉnh,số cạnh)

in progress 0
Aubrey 4 tuần 2021-08-15T23:13:42+00:00 2 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-15T23:15:25+00:00

  Giải thích các bước giải:

  1. Đặc điểm của hình lăng trụ đứng:

  -Hình lăng trụ sẽ có 2 đáy là 2 đa giác bằng nhau, và sẽ nằm trong hai mặt phẳng song song với nhau.

  -Hình lăng trụ sẽ có các cạnh bên song song với nhau.

  -Hình lăng trụ sẽ có tất cả mặt bên là các hình bìn hành.

  2. Đặc điểm của hìn chóp đều :

  • Tâm của tam giác đều chính là giao điểm 3 đường trung tuyến, cũng là đường cao, trung trực và phân giác trong.
  • Tâm của hình vuông chính là giao điểm hai đường chéo của nó.
  • Hình chóp tam giác đều chính là hình chóp đều mà có đáy là tam giác (mặt bên là tam giác cân, chưa đều).
  • Hình chóp tứ giác đều chính là hình chóp đều mà có đáy là tứ giác (lúc này đáy là hình vuông, mặt bên là tam giác cân).
  • #Chúc bạn học tốt ạ!!

   

  0
  2021-08-15T23:15:40+00:00

  Đáp án:

  ↓↓↓↓

  Giải thích các bước giải:

  1. Đặc điểm của hình lăng trụ đứng:

  + Hình lăng trụ có 2 đáy là 2 đa giác bằng nhau, và sẽ nằm trong hai mặt phẳng song song với nhau.

  + Hình lăng trụ có các cạnh bên song song với nhau.

  + Hình lăng trụ có tất cả mặt bên là các hình bình hành.

  2. Đặc điểm của hình chóp đều :

  + Tâm của tam giác đều chính là giao điểm 3 đường trung tuyến, cũng là đường cao, trung trực và phân giác trong.

  + Tâm của hình vuông là giao điểm hai đường chéo của nó.

  + Hình chóp tam giác đều chính là hình chóp đều mà có đáy là tam giác, mặt bên là tam giác cân, chưa đều.

  + Hình chóp tứ giác đều chính là hình chóp đều mà có đáy là tứ giác.

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )