nêu đặc điểm của lớp vỏ trái đất và nói rõ vai trò của nó đối với đời sống và hoạt động của con người

Question

nêu đặc điểm của lớp vỏ trái đất và nói rõ vai trò của nó đối với đời sống và hoạt động của con người

in progress 0
Josephine 2 tháng 2021-10-10T07:59:40+00:00 2 Answers 4 views 0

Answers ( )

  0
  2021-10-10T08:00:46+00:00

  – Đặc điểm của lớp vỏ Trái đất:

  • Vỏ Trái đất là lớp đất đá rắn chắc, độ dày dao động từ 5km (ở đại dương) đến 70 km (ở lúc địa)
  • Lớp vỏ Trái đất chiếm 1% thể tích và 0,55 khối lượng của Trái đất.
  • Vỏ Trái đất được cấu tạo do một số địa mảng nằm kề nhau.

  – Vai trò của lớp vỏ Trái đất: Hẳn tất cả chúng ta đều biết, vỏ trái đất ngoài là nơi trú ngụ và tồn tại của con người thì nó còn là nơi tồn tại của các thành phần tự nhiên khác như không khí, sinh vật, nước…Có thể nói, đây chính là nơi diễn ra mọi hoạt động của con người cũng như các loài sinh vật.

  0
  2021-10-10T08:01:34+00:00

  *Đặc điểm của lớp vỏ Trái đất

  – Vỏ Trái đất là lớp đất đá rắn chắc, độ dày dao động từ 5km đến 70 km 

  – Lớp vỏ Trái đất chiếm 1% thể tích và 0,55 khối lượng của Trái đất.

  – Vỏ Trái đất được cấu tạo do một số địa mảng nằm kề nhau.

  ** Vai trò của lớp vỏ Trái đất

  – Vỏ trái đất ngoài là nơi trú ngụ và tồn tại của con người

  – Nơi tồn tại của các thành phần tự nhiên khác như không khí, sinh vật, nước…

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )