nêu đặc điểm của miền chóp rễ sinh học lớp 6 ³ ³ ³ ³ mình cần gấp lắm. Cảm ơn

Question

nêu đặc điểm của miền chóp rễ sinh học lớp 6 ³ ³ ³ ³ mình cần gấp lắm. Cảm ơn

in progress 0
Madelyn 3 giờ 2021-09-08T14:18:46+00:00 2 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-08T14:19:51+00:00

  Miền chóp rễ là phần giúp rễ đâu sâu vào lòng đất. Mặt đất rất cứng so với rễ, vì vậy để có thể đâm sâu vào lòng đất, chóp rễ có nhiệm vụ che chở bảo vệ các mô phân sinh của rễ khỏi bị hư hỏng và xây xát khi đâm vào đất. Xung quanh chóp rễ có các tế bào hóa nhầy hoặc tế bào tiết ra chất nhầy để giảm bớt sự ma sát của đất. Sự hóa nhầy này giúp cho các tế bào ngoài cùng của rễ không bị bong ra.

  0
  2021-09-08T14:20:20+00:00

  Chóp rễ :  Nằm ở cuối cùng của rễ. Chóp rễ là phần giúp rễ đâu sâu vào lòng đất. Mặt đất rất cứng so với rễ, vì vậy để có thể đâm sâu vào lòng đất, chóp rễ có nhiệm vụ che chở bảo vệ các mô phân sinh của rễ khỏi bị hư hỏng và xây xát khi đâm vào đất.Có vai trò che chở cho đầu rễ

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )