Nêu đặc điểm của sinh vật biến nhiệt và sinh vật hằng nhiệt. Sinh vật nào có khả năng phân bố rộng hơn?

Question

Nêu đặc điểm của sinh vật biến nhiệt và sinh vật hằng nhiệt. Sinh vật nào có khả năng phân bố rộng hơn?

in progress 0
Serenity 4 tuần 2021-07-09T22:09:17+00:00 2 Answers 1 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-09T22:10:31+00:00

  – SV biến nhiệt: có nhiệt độ cơ thể phụ thuộc vào nhiệt độ môi trường, khi nhiệt độ môi trường thay đổi thì nhiệt độ cơ thể cũng thay đổi theo.

  – SV hằng nhiệt: Có nhiệt độ cơ thể không phụ thuộc vào nhiệt độ môi trường. có khả năng điều hòa và giữ nhiệt độ cơ thể ổn định.

  – Sinh vật hằng nhiệt phân bố rộng hơn vì chúng có khả năng điều hòa thân nhiệt.

  0
  2021-07-09T22:10:43+00:00

  Trong hai nhóm sinh vật hàng nhiệt và biến nhiệt thì nhóm sinh vật hằng nhiệt có khả năng chịu đựng cao với sự thay đổi nhiệt độ môi trường vì sinh vật hằng nhiệt đã phát triển cơ chế điều hoà thân nhiệt giữ cho nhiệt độ cơ thể ổn định không phụ thuộc vào môi trường ngoài.Sinh vật hằng nhiệt phân bố rộng hơn

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )