Nêu đặc điểm của thực vật hạt kín? Kể tên hai cây hạt kín có công dụng khác nhau đối với đời sống con người? Và nêu rõ công dụng của chúng?

Question

Nêu đặc điểm của thực vật hạt kín? Kể tên hai cây hạt kín có công dụng khác nhau đối với đời sống con người? Và nêu rõ công dụng của chúng?

in progress 0
Ayla 3 tháng 2021-09-19T03:58:05+00:00 2 Answers 10 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-19T03:59:32+00:00

  Đáp án:-cơ quan sinh dưỡng pt đa dạng (rễ cọc,rễ chùm ,thân gỗ, thân cỏ,lá đơn lá kép ..) trong thân có mạch dẫn pt.

  -có hoa quả,hạt nằm trong quả là một ưu thế của các cây hạt kín,vì nó đc bảo vệ tốt hơn.hoa và quả có nhiều dạng khác nhau

  VD;

  cây cà phê:công nghiệp

  cây lúa: lương thực

   

  Giải thích các bước giải:

   

  0
  2021-09-19T03:59:59+00:00

  hạt kín là nhóm thực vật có hoa .chúng có một số đặc điểm chung như sau

  cơ  quan sinh dưỡng phát triển đa dạng [ rễ cọc, rễ chùm , thân gỗ , thân cỏ,lá đơn ,lá kép….] 

      có hoa quả .Hạt nằm trong quả [trước đó là noãn nằm trong bầu ] là một ưu thế của các cây hạt kín , vì nó đc bảo vệ tốt hơn . hoa và quả có rất nhiều dạng khác nhau 

  môi trường sống đa dạng .đây là nhóm thực vật tiến hóa hơn cả

  B, cây cà phê

        cây lúa 

  công dụng 

  cà phê công nghiệp thu về lợi nhuận cho con ng

  cây lúa làm lương thực cho con ng

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )