nêu đặc điểm đường lối đổi mới và những thành tựu tiêu biểu của trung quốc từ 1971 đến nay

Question

nêu đặc điểm đường lối đổi mới và những thành tựu tiêu biểu của trung quốc từ 1971 đến nay

in progress 0
Lydia 3 tháng 2021-08-31T03:11:56+00:00 2 Answers 8 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-31T03:12:59+00:00

  – Những đ2 đường lối đổi mới và thành tựu tiêu biểu của Trung :

  – Đề ra đường lối mới, mở đầu cho công cuộc cải cách kinh tế.

  ⇒ Giúp cho xã hội của đất nước đạt được nhiều thành tựu to lớn. 

  – Kinh tế phát triển nhanh chóng, đạt tốc độ tăng trưởng cao thế giới.

  + Sản phẩm trong nước tăng 9,6%, đạt giá trị 8740,4 tỉ ND tệ.

  ⇒ Đứng thứ 7 trên thế giới.

  + Giá xuất nhập khẩu lên tới 325,00 tỉ USD (hơn 15 lần là 20 tỉ USD).

  + 145 nghìn doanh nghiệp nc ngoài đang hoạt động đầu tư hơn 521 tỉ USD. 

  – Thu nhập bình quân tính người ở nông thôn từ 133,6 – 1090,1 ND tệ.

  – Còn ở thành phố từ 343,4 lên 5160,3 nhân dân tệ.

  – Đối ngoại : Chính sách nhiều thay đổi, vai trò, địa vị kinh tế ngày càng cao.

  + Thu hồi chủ quyền với Hồng Công và Ma Cao.

  ⇒ Đài Loan là một bộ phận của Trung nhưng vẫn chưa kiểm soát được.

  0
  2021-08-31T03:13:02+00:00

  a. Nội dung: Lấy phát triển KT làm trung tâm, tiến hành cải cách và mở cửa, chuyển sang nền kinh tế thị trường XHCN linh hoạt hơn, nhằm hiện đại hóa và xây dựng CNXH mang đặc sắc TQ, biến TQ thành nước giàu mạnh, dân chủ và văn minh.

      b. Thành tựu:

      Về kinh tế:

         – Sau 20 năm tiến hành cải cách, mở cửa (1979-1998), đất nước TQ đã có nhứng biến đổi căn bản và đạt nhiều thành tựu to lớn.

         +  GDP tăng TB hàng năm 8% . Năm 2000, GDP đạt 1080 tỉ USD, đời sống nhân dân cải thiện rõ rệt.

         +  Về KHKT: 10/ 2003  TQ phóng thành công con tàu “ Thần Châu 5” đưa nhà du hành vũ trụ Dương Lợi Vỉ bay vào không gian vũ trụ.

    + Về đối ngoại:

        – Trung Quốc đã có quan hệ ngoại giao với các nước : LX, Mông Cổ….

        – Địa vị quốc tế không ngừng được nâng cao

  – Trung Quốc thu hồi chủ quyền Hồng Công (1997), Ma Cao (1999)….

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )