Nêu đặc điểm hình chiếu của CÁC khối đa diện

Question

Nêu đặc điểm hình chiếu của CÁC khối đa diện

in progress 0
Josie 1 năm 2021-08-02T11:24:53+00:00 2 Answers 84 views 0

Answers ( )

  2
  2021-08-02T11:26:01+00:00

  Được bao bọc bởi các hình đa giác nhưng phải phẳng.Mỗi hình chiếu mặt phảng đc thể hiện qua 3 kích thước: Chiều dài , chiều rộng , chiều cao.

  Mình đã từng trả lời vào câu này rồi

  Not spam,buff,chép mạng

  0
  2021-08-02T11:26:40+00:00

  Mỗi hình chiếu thể hiện được 2 trong 3 kích thước: chiều dài, chiều rộng và chiều cao của khối đa diện.Khối đa diện được bao bởi các hình đa giác phẳng. Mỗi hình chiếu của khối đa diện trên mặt phẳng chiếu thể hiện được hai trong ba kích thước của khối đa diện: chiều dài, chiều rộng, chiều cao 

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )