nêu đặc điểm kinh tế- xã hội châu á

Question

nêu đặc điểm kinh tế- xã hội châu á

in progress 0
aikhanh 1 tháng 2021-08-09T15:22:40+00:00 2 Answers 2 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-09T15:24:04+00:00

                                                          Giải

  -Sau chiến tranh thế giới thứ hai: Kinh tế phát triển chậm, do đế  quốc chiếm đóng

  -Sau chiến tranh thế giới thứ hai: Kinh tế các nước châu Á có sự chuyển dịch, mạnh mẽ theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa, trình độ phát triển giữa các nước và vùng lãnh thổ không đồng đều:

    +Nhật Bản là nước phát triển cao nhất ở châu Á, kinh tế xã hội phát triển toàn diện

    +Nhóm nước công nghiệp mới (NIC): Xin-ga-po, Hàn Quốc, Đài Loan

    +Nhóm nước có nền kinh tế đang phát triển:Trung Quốc ,Ấn Độ , Ma-lai-xi-a, Thái Lan, Mi-an-ma, Việt Nam, Lào

    +Nhóm một số nước giàu nhưng trình độ phát triển kinh tế chưa cao: Cô-oét , Ả-rập-xê-út

    +Nhóm một số quốc gia nông công nghiệp nhưng lại có ngành công nghiệp rất hiện đại: Điện tử, nguyên tử, hàng không vũ trụ,….(Trung Quốc, Ấn Độ, Pa-ki-xtan)

    +Nhóm các quốc gia có thu nhập thấp, nghèo khổ chiếm tỉ lệ cao

  0
  2021-08-09T15:24:28+00:00

  – Trình độ phát triển giữa các nước và vùng lãnh thổ rất khác nhau. Có thể phân biệt :

  + Nhật Bản là nước phát triển cao nhất châu Á, đứng hàng thứ hai thế giới, sau Hoa Ki và là nước có nền kinh tế – xã hội phát triển toàn diện.

  + Một số nước và vùng lãnh thổ có mức độ công nghiệp hóa khá cao và nhanh như Xin-ga-po, Hàn Quốc, Đài Loan… được gọi là những nước công nghiệp mới.

  + Một số nước đang phát triển có tốc độ công nghiệp hóa nhanh, song nông nghiệp vẫn đóng vai trò quan trọng như Trung Quốc, Ấn Độ. Ma-lai-xi-a, Thái Lan… Các nước này tập trung phát triển dịch vụ và công nghiệp chế biến để xuất khẩu, nhờ đó tốc độ tăng trưởng kinh tế khá cao.

  + Một số nước đang phát triển, nền kinh tế dựa chủ yếu vào sản xuất nông nghiệp như Mi-an-ma. Lào, Băng-la-đét, Nê-pan, Cam-pu-chia…

  + Ngoài ra, còn một số nước như Bru-nây, Cô-oét, A-rập Xê-Út… nhờ có nguồn dầu khí phong phú được nhiều nước công nghiệp đầu tư khai thác, chế biến, trở :hành những nước giàu nhưng trình độ kinh tế – xã hội chưa phát triển cao.

  xin câu trả lời hay nhất ạ :3

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )