nêu đặc điểm phân bố dân cư ở bắc mĩ

Question

nêu đặc điểm phân bố dân cư ở bắc mĩ

in progress 0
Katherine 3 tháng 2021-09-20T20:25:04+00:00 2 Answers 12 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-20T20:26:47+00:00

   Dân số : 496,7 triệu người (2018). Mật độ trung bình vào loại thấp 20 người/ Km²

              – Phân bố dân cư không đều giữa miền Bắc và miền Nam, giữa phía Tây 

              + Bán đảo A-la-xca và phía Bắc Ca-na-đa dân cư thưa thớt nhất.

              + Phía tây: trên hệ thống núi Cooc-đi-e dân cư cũng thưa thớt; dải đồng bằng ven biển Thái Bình Dương mật độ dân số cao hơn.

              + Phía đông Hoa Kỳ tập trung dân cư đông đúc nhất.

              – Hiện nay, phân bố dân cư có xu hướng dịch chuyển xuống phía nam và duyên hải ven Thái Bình Dương.

   

  0
  2021-09-20T20:26:57+00:00

  Dân cư phân bố không đều:

  +Tập trung đông ở phía nam vùng Hồ Lớn và ven biển đồng bằng Hoa kì

  +Thưa thớt ở bán đảo A-la-xca, Phía Bắc Ca-na-đa và phía tây khu vực hệ thống núi Cooc đi e

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )