Nêu đặc điểm tự nhiên địa hình khí hậu sông ngòi cảnh quan giữa phần đất liền và phần hải đảo của khu vực Đông Á

Question

Nêu đặc điểm tự nhiên địa hình khí hậu sông ngòi cảnh quan giữa phần đất liền và phần hải đảo của khu vực Đông Á

in progress 0
Cora 21 phút 2021-10-06T12:02:07+00:00 1 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-10-06T12:03:38+00:00

  Địa hình:

  -Phần phía tây đất liền: núi cao hiểm trở, sơn nguyên đồ sộ, bồn địa cao rộng.

  -Phần phía Đông đất liền: vùng đồi núi thấp xen đồng bằng, đồng bằng màu mỡ rộng lớn.

  -Hải đảo: vùng núi trẻ.

  Sông ngòi:

  -Có 3 sông lớn:Trường Giang, Hoàng Hà, A-mua.

  -Sông có lũ lớn về cuối mùa hạ đầu thu và cạn dần vào đông-xuân.

  Khí hậu và cảnh quan:

  -Phần phía Tây đất liền: khí hậu khô hạn và cảnh uan chủ yếu là thảo nguyên, bán hoang mạc, hoang mạc.

  -Phần phía Đông đất liền và hải đảo: khí hậu gió màu ẩm với cảnh quan rừng là chủ yếu.

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )