Nêu đặc điểm và những thành tựu văn hóa của phong trào Văn hóa Phục hưng.

Question

Nêu đặc điểm và những
thành tựu văn hóa của phong
trào Văn hóa Phục hưng.

in progress 0
Aaliyah 5 ngày 2021-12-07T13:03:38+00:00 2 Answers 1 views 0

Answers ( )

  0
  2021-12-07T13:04:38+00:00

  * Phong trào văn hóa Phục Hưng mang tính chất của một phong trào tư sản. Biểu hiện:

  – Lãnh đạo: do giai cấp tư sản khởi xướng và lãnh đạo.

  – Kẻ thù: chống giáo hội và chống chế độ phong kiến.

  – Mục tiêu:

  + Đổi mới về văn hoá và thủ tiêu sự kiểm soát của giáo hội đối với tư tưởng.

  + Đề cao giá trị con người và tự do cá nhân.

  + Đề cao tinh thần dân tộc.

  – Kết quả:

  + Phong trào văn hóa Phục Hưng đã lên án nghiêm khắc Giáo hội Ki-tô, tấn công vào trật tự xã hội phong kiến.

  + Cỗ vũ, mở đường cho văn hóa châu Âu phát triển hơn.

  0
  2021-12-07T13:04:58+00:00

  Đặc điểm và những thành tựu văn hóa của phong trào Văn hóa Phục hưng.
  neu-dac-diem-va-nhung-thanh-tuu-van-hoa-cua-phong-trao-van-hoa-phuc-hung

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )