Nếu đặt em với tư cách là vua của triều Nguyễn vào nửa cuối thế kỷ XIX khi các quan lại, sĩ phu đề nghị cải cách đất nước thì em có chấp nhận không? g

Question

Nếu đặt em với tư cách là vua của triều Nguyễn vào nửa cuối thế kỷ XIX khi các quan lại, sĩ phu đề nghị cải cách đất nước thì em có chấp nhận không? giải thích vì sao?

in progress 0
Sadie 1 tháng 2021-07-27T08:47:22+00:00 2 Answers 1 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-27T08:48:36+00:00

  nếu em là vua triều nguyễn thì em sẽ xem xét cẩn thận những mong muốn canh tân đất nước của quan lại vì khi đổi mới đất nước vì ko có cứ mong muốn nào cũng đc, em sẽ canh tân đất nước , có thể sẽ khiến bọn thực dân “khó nhai” khi tham chiến nước ta

  0
  2021-07-27T08:48:59+00:00

  Em sẽ xem xét các đề nghị và chấp nhận những cái đúng, thêm 1 vài điều và sẽ cùng nhân dân chiến đấu để bảo vệ tổ quốc.

  Mik xin hay nhất nhé

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )