nêu đc điểm tiến hóa vè hệ tuần hoàn từ lớp ca đến lưỡng cư đến bò sát,chim và thú

Question

nêu đc điểm tiến hóa vè hệ tuần hoàn từ lớp ca đến lưỡng cư đến bò sát,chim và thú

in progress 0
Eloise 1 năm 2021-09-23T15:12:23+00:00 2 Answers 7 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-23T15:13:31+00:00

  Sự tiến hóa của hệ tuần hoàn qua các lớp động vật có xương sống:

  – Từ tim 2 ngăn (ở lớp cá) → Tim 3 ngăn ở lưỡng cư, bò sát → Tim 3 ngăn có vách hụt ở cá sấu (thuộc bò sát) → Tim 4 ngăn (chim và thú).

  – Từ 1 vòng tuần hoàn (lớp cá) → 2 vòng tuân hoàn ở lưỡng cư, bò sát, chim, thú.

  – Từ máu đi nuôi cơ thể là máu đỏ thẫm (ở lớp cá) → Máu đi nuôi cơ thể là máu pha (lưỡng cư, bò sát) → Máu đi nuôi cơ thể là máu đỏ tươi giàu Oxi.

   

  0
  2021-09-23T15:14:15+00:00

  Bò sát: 2 vòng tuần hoàn, tim 3 ngăn, 2 tâm nhĩ, 1 tâm thất, máu nuôi cơ thể là máu pha, hệ tuần hoàn kín

  *Lưỡng cư: 2 vòng tuần hoàn, tâm thất có vách hụt, 2 ngăn tạm thời thành 2 nữa, 4 ngăn chưa hoàn toàn, máu ít pha hơn, hệ tuần hoàn kín

  *Chim: 2 vòng tuần hoàn, tim bốn ngăn, 2 tâm nhĩ, 1 tâm thất, máu đỏ tươi nuôi cơ thể

  *Lớp thú:2 vòng tuần hoàn, tim 4 ngăn, 2 tâm nhĩ, 2 tâm thất, máu nuôi cơ thể là máu tươi, hệ tuần hoàn kín

  Chúc bn hc tốt ạ

  Cho mk ctlhn nhoa

  Mơn bn nhìu ạ…..

  No copy nhé

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )