Nêu điểm giống và khác giữa phong trào yêu nước đầu thế kỉ XX với phong trào yêu nước cuối thế kỉ XIX

Question

Nêu điểm giống và khác giữa phong trào yêu nước đầu thế kỉ XX với phong trào yêu nước cuối thế kỉ XIX

in progress 0
Athena 1 năm 2021-10-02T20:28:40+00:00 1 Answers 4 views 0

Answers ( )

    0
    2021-10-02T20:30:29+00:00

    Giống nhau: Phong trào yêu nước đầu thế kỉ XX với phong trào yêu nước cuối thế kỉ XIX đều là những phong trào yêu nước , chống Pháp để dành lại độc lập cho dân tộc với sự tham gia của đông đảo tầng lớp trong xã hội.

    Khác nhau bạn tự tìm nha

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )