Nêu điểm khác nhau giữa HĐND và UBND XÃ

Question

Nêu điểm khác nhau giữa HĐND và UBND XÃ

in progress 0
Katherine 2 tháng 2021-07-12T16:33:25+00:00 2 Answers 1 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-12T16:35:24+00:00

  HĐND với tính cách là cơ quan tập thể đại diện có phương thức hoạt động theo kỳ họp ra nghị quyết về các vấn đề xây dựng địa phương  giám sát hoạt động thực hiện pháp luật ở địa phương. UBND là cơ quan thực hiện chức năng quản lý HCNN ở địa phương, là cơ quan chấp hành  chịu sự giám sát của cơ quan bầu ra là HĐND

  0
  2021-07-12T16:35:24+00:00

  – HĐND do nhân dân xã trực tiếp bầu ra, quyết định những chủ trương và biện pháp quan trong để phát huy tiềm năng của địa phương, xây dựng và phát triển kinh tế- xã hội của đia phương. Giám sát hoạt động của UBND xã về mọi mặt lĩnh vực

  – UBND xã do HĐND bầu ra, thực hiện và làm theo các chính sách của HĐND. Đảm bảo an ninh, trật tự, an toàn xã hội. Phòng chống thiên tai, bảo vệ tài sản, tính mạng của nhân dân

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )