nêu diễn biến cuộc khởi nghĩa 2 bà trưng ngắn nhất tất cả bl hay đều cho 5 sao

Question

nêu diễn biến cuộc khởi nghĩa 2 bà trưng ngắn nhất
tất cả bl hay đều cho 5 sao

in progress 0
Josie 1 năm 2021-10-16T05:08:41+00:00 2 Answers 3 views 0

Answers ( )

  0
  2021-10-16T05:09:42+00:00

  Nhớ vote cho mình 5* nhé

  Mùa xuân năm 40, Hai Bà Chưng dựng cờ khởi nghĩa ở Hát Môn (Hà Nội)

  Cuộc khởi nghĩa nhanh tróng đc rất nhiều nhân dân ủng hộ

  Nghĩa quân nhanh chóng đánh bại kẻ thù, làm chủ Mê Linh, rồi từ Mê Linh tiến đánh Cổ Loa và Luy Lâu

  Tô Định hoảng hốt chạy về nước. Quân Hán ở lại các quận khác cũng bị đánh tan

  => Cuộc khởi nghĩa giành thắng lợi

  0
  2021-10-16T05:09:59+00:00

  Năm 40, ở cửa sông Hát Hai Bà Trưng phất cờ khởi nghĩa.Quân nhanh chóng làm chủ Mê Linh sau đó xuống chiếm Cổ Loa, tấn công Luy Lâu và giành thắng lợi.Về sau nhà hán đem quân sang hai bà không chống cự được nên đã tử trận

  Ngắn như này được chưa bạn mik cố gắng rút lại ngắn nhất có thể rồi…..

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )