nêu diện tích tính chất nguồn tài nguyên có và giá trị của rừng Amazon

Question

nêu diện tích tính chất nguồn tài nguyên có và giá trị của rừng Amazon

in progress 0
Rylee 1 tháng 2021-09-05T17:50:03+00:00 2 Answers 1 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-05T17:51:30+00:00

  -Diện tích:5.500.000 km²

  -Giá trị:

  Nguồn dự trữ sinh vật quí giá
  – Nguồn dự trữ nước để điều hoà khí hậu cân bằng sinh thái toàn cầu.
  – Trong rừng có nhiều tài nguyên, khoáng sản.
  – Nhiều tiềm năng phát triển kinh tế.

  0
  2021-09-05T17:51:43+00:00

  *Diện tích:

  – Diện tích toàn bộ lưu vực Amazon là 7 triệu km², trong đó rừng chiếm hơn 5 triệu km².

  *Giá trị:

  – Nguồn dự trữ sinh học quý giá. Là lá phổi xanh của Trái Đất.

  – Khai thác rừng A-ma-dôn để lấy gỗ và lấy đất canh tác, xây dựng đường bộ và đường sắt.

  – Xây dựng và phát triển các đô thị mới.

  – Đất đai màu mỡ, nguồn nước, khoáng sán phong phú.

  – Nhiều diện tích đất, cung cấp và có tiềm năng phát triển kinh tế.

  – Điều hoàn khí hậu và cân bằng sinh thái toàn cầu.

  – Tạo điều kiện phát triển kinh tế và nâng cao đời sống của dân cư trong vùng.

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )