Nêu điều kiện nghiệm đúng của quy luật phân li ạ ?

Question

Nêu điều kiện nghiệm đúng của quy luật phân li ạ ?

in progress 0
Katherine 1 năm 2021-09-09T19:20:21+00:00 2 Answers 14 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-09T19:21:46+00:00

  Đáp án:

   – ĐK nghiệm đúng 

  + P thuần chủng và khác nhau về tính trạng đem lai 

  + Tính trạng trội phải trội hoàn toàn

  + Mỗi gen quy định 1 tính trạng và nằm trên 1 NST

  + Số lượng cá thể phải đủ lớn

  Giải thích các bước giải:

   

    Sao câu trl như vậy mak vẫn bị xóa vậy ?

  Mik ko hề copy của ai luôn ạ
  Mik là người trl đầu tiên mak 

  0
  2021-09-09T19:22:10+00:00

  Nội dung: Các cặp nhân tố di truyền( cặp gen) đã phân li độc lập trong quá trình phát sinh giao tử Điều kiện nghiệm đúng của quy luật phân li độc lập:

  – P phải thuần chủng về cặp tính trang tương phản đem lại

  – Mỗi gen quy định 1 tính trạng

  – Tính trạng trội phải trội hoàn toàn

  – Số lượng các cá thể lai phải đu lớn

  – Các cặp gen quy định các cặp tính trạng phải phân li độc lập

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )