Nêu định nghĩa và tính chất vật lý của Liti

Question

Nêu định nghĩa và tính chất vật lý của Liti

in progress 0
Maria 4 tuần 2021-07-10T11:54:56+00:00 2 Answers 1 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-10T11:56:00+00:00

  Đáp án+Giải thích các bước giải:

  Liti (tiếng Latinh: Lithium) là tên một nguyên tố hóa học trong bảng tuần hoàn nguyên tố có ký hiệu Li và số hiệu nguyên tử bằng 3, nguyên tử khối bằng 7. Liti là một kim loại mềm có màu trắng bạc thuộc nhóm kim loại kiềm. Trong điều kiện tiêu chuẩn, Liti là kim loại nhẹ nhất và là nguyên tố rắn có mật độ thấp nhất.

   T/c:

  – Kim loại kiềm. Trắng – bạc. Nhẹ nhất trong các kim loại, mềm, dễ nóng chảy.

  – Có khối lượng riêng là 0,534 g/cm3; có nhiệt độ nóng chảy là 180,50C và sôi ở 1336,60C.

  – Liti có nhiệt dung riêng đạt 3,58 kJ/kgK, là giá trị cao nhất trong tất cả các chất rắn. Do vậy, kim loại liti thường được dùng làm chất làm mát trong các ứng dụng truyền tải nhiệt.

  0
  2021-07-10T11:56:33+00:00

  1. Định nghĩa

  – Kí hiệu: Li

  – Cấu hình electron: [He]2s1

  – Số hiệu nguyên tử: 3

  – Khối lượng nguyên tử: 7g/mol

  – Vị trí trong bảng tuần hoàn:

  + Ô số 3

  + Nhóm 1A

  + Chu kì: 2

  + Đồng vị: 6Li, 7Li

  + Độ âm điện: 0,98

  2. Tính chất vật lý

  – Là kim loại kiềm, có màu trắng bạc

  – Là kim loại nhẹ nhất, dễ nóng chảy (nóng chảy ở nhiệt độ 180.5 độ C) nhưng nhiệt độ sôi cao (1336.60 độ C).

  – Có khối lượng riêng là 0.54g/cm3.

  @nguyentrucquynh1511

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )