Nêu định nghĩa và viết công thức tính nồng độ phần trăm và nồng độ mol của dung dịch

Question

Nêu định nghĩa và viết công thức tính nồng độ phần trăm và nồng độ mol của dung dịch

in progress 0
Sadie 1 năm 2021-10-02T20:26:51+00:00 2 Answers 10 views 0

Answers ( )

  0
  2021-10-02T20:27:55+00:00

  nồng độ phần trăm của dung dịch là số gam chất tan có trong 100 g dung dịch

  công thức:C%=$\frac{mct}{mdd}$*100 

  nồng độ mo là số mol chất tan có trong 1 lít dung dịch

  công thúc CM=$\frac{n}{V}$ 

   

  0
  2021-10-02T20:28:19+00:00

  Đáp án:

  <>Nồng độ phần trăm của dung dịch là số gam chất tan có trong 100 g dung dịch

  <>Nồng độ mol là số mol chất tan có trong 1 lít dung dịch

  +

  %C = $\frac{m_{ct} }{m_{dd} }$ × 100%

  – `m_ct` là khối lượng chất tan

  – `m_dd` là khối lượng dung dịch

  – %C là nồng độ % dung dịch

  `C_M` = `n/V`

  – n là số mol của chất tan

  – V là thể tích của dung dịch

  – `C_M` là nồng độ mol dung dịch

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )