Nếu đths cắt trục tung tại điểm có tung độ bằng -1 thì y với x bằng bao nhiêu hả mng ơii

Question

Nếu đths cắt trục tung tại điểm có tung độ bằng -1 thì y với x bằng bao nhiêu hả mng ơii

in progress 0
Madeline 1 năm 2021-12-06T09:12:18+00:00 1 Answers 2 views 0

Answers ( )

    0
    2021-12-06T09:13:49+00:00

    Nếu đths cắt trục tung `Oy` tại điểm có tung độ bằng -1 thì điểm đó thuộc Oy và có: `x=0; y=-1`

    Vậy giao điểm đó có tọa độ là `(0;-1)`

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )