nêu được ý nghĩa phát triển dân số hợp lí có ở nước ta

Question

nêu được ý nghĩa phát triển dân số hợp lí có ở nước ta

in progress 0
aihong 2 tháng 2021-07-29T03:39:56+00:00 1 Answers 3 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-29T03:41:13+00:00

  Đáp án:

  – Phát triển dân số hợp lí là 1 trong những điều kiện để phát triển bền vững của mỗi quốc gia, tạo sự hài hòa giữa phát triển kinh tế – xã hội với sử dụng hợp lí tài nguyên, môi trường của đất nước.

  – Phát triển dân số hợp lí là không để dân số tăng quá nhanh dẫn tới thiếu nơi ở, nguồn thức ăn, nước uống,thất nghiệp, ô nhiễm môi trường, tàn phá rừng và các tài nguyên khác.

  – Phát triển dân số hợp lí là nhằm mục đích đảm bảo tốt chất lượng cuộc sống của mỗi cá nhân, gia đình và toàn xã hội, mọi người trong xã hội đều được nuôi dưỡng, chăm sóc và có điều kiện phát triển tốt về mọi mặt (Ví dụ: bảo hiểm nhân thọ,  y tế…)

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )