nêu đường lối đổi mới, thành tựu, ý nghĩa công cuộc cải cách, mở cửa cua trung quóc từ 1978 đến nay

Question

nêu đường lối đổi mới, thành tựu, ý nghĩa công cuộc cải cách, mở cửa cua trung quóc từ 1978 đến nay

in progress 0
Katherine 32 phút 2021-09-15T07:59:47+00:00 1 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-15T08:01:26+00:00

  Đường lối: Tháng 12 năm 1978, Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc đã đề ra đường lối mới: Chủ trương xây dựng Chủ nghĩa xã hội mang màu sắc Trung Quốc, lấy phát triển kinh tế làm trọng tâm, thực hiện cải cách mở cửa nhằm mục tiêu hiện đại hóa, đưa đất nước Trung Quốc trở thành một quốc gia giàu mạnh, văn minh.

  Thành tựu: 

  • Sau hơn 20 năm cải cách mở cửa, nền kinh tế Trung Quốc phát triển nhanh chóng, đạt tốc độ tăng trưởng cao nhất thế giới, Tổng sản phẩm trong nước bình quân tăng 9,6%, đạt giá trị 8740,04 tỷ nhân dân tệ, đứng hàng thứ bảy thế giới.
  • Tổng giá trị xuất nhập khẩu khẩu năm 1997 đạt giá trị 325,06 tỷ USD. Cũng tính đến năm 1997, có 145 nghìn doanh nghiệp nước ngoài đầu tư vào Trung Quốc hơn 521 tỷ USD. 
  • Thu nhập bình quân đầu người không ngừng tăng, đời sống nhân dân được cải thiện rõ rệt. 
  • Về đối ngoại:  Trung Quốc lần lượt bình thường hóa các mối quan hệ với Liên Xô, Lào, Mông Cổ, Việt Nam,… Thu hồi Hồng Kông (1997),  Ma Cao (1999).

  Ý nghĩa:

  • Khẳng định đường lối cải cách mở cửa mà Đảng Cộng sản Trung Quốc đề ra là đúng đắn.
  • Xã hội – chính trị Trung Quốc được ổn định.
  • Địa vị của Trung Quốc được nâng cao trên trường quốc tế.
  • Tạo thuận lợi cho Trung Quốc hội nhập toàn diện với các nước ngoài khu vực và ngược lại.

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )