Nếu em là người quản trị cơ sở dữ liệu thì em sẽ làm gì để bảo mật csdl em quản lý?? Tl giúp e với , càng nhiều ý càng tốt ạ

Question

Nếu em là người quản trị cơ sở dữ liệu thì em sẽ làm gì để bảo mật csdl em quản lý??
Tl giúp e với , càng nhiều ý càng tốt ạ

in progress 0
Arya 1 năm 2021-07-16T17:24:23+00:00 1 Answers 4 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-16T17:25:46+00:00

  *Em sẽ làm

  – Người quản trị hệ thống chuyển qua đơn vị khác phải thay đổi toàn bộ mật khẩu của hệ thống
  – Thay đổi tham số bảo vệ thường xuyên
  – Mã hóa thông tin và nén dữ liệu

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )