Nếu em muốn sử dụng màu nền trang chiếu là màu đơn sắc thì sau khi mở hộp thoại Format Background, em chọn lệnh: A. SOlid fill B.Gradient Fill

Question

Nếu em muốn sử dụng màu nền trang chiếu là màu đơn sắc thì sau khi mở hộp thoại Format Background, em chọn lệnh:
A. SOlid fill B.Gradient Fill C.Picture or teTure fill D.Pattern Fill
Nếu em muốn sử dụng màu nền trang chiếu là hiệu ứng chuyển màu thì sau khi mở hộp thoại Format Background, em chọn lênh
CÁC KẾT QUẢ GIỐNG TRÊN
Để tạo màu nền cho trang chiếu ta sử dugj dải lệnh nào?
A.Insert B.Design C.Format D.Layout
Để tạo màu nền cho trang chiếu thao tác đầu tiên em cần thực hiện là
A.Chọn trang chiếu trong ngăn bên trái
B.VaÒ DEsign -> Background
C.Insert->Background
D.Chọn tất cả đối tượng tên trang chiếu
Mỗi bài trình chiếu gồm có
A.Một trang nội dung
B.Nhiều ”
C.Một hay nhiều ”
D.Chỉ có tối đa là 10 trang nội dung

in progress 0
Caroline 2 tháng 2021-07-30T04:17:50+00:00 2 Answers 6 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-30T04:18:52+00:00

  Nếu em muốn sử dụng màu nền trang chiếu là màu đơn sắc thì sau khi mở hộp thoại Format Background, em chọn lệnh: A.SOlid fill

  Nếu em muốn sử dụng màu nền trang chiếu là hiệu ứng chuyển màu thì sau khi mở hộp thoại Format Background, em chọn lệnh:  A.Insert

  Để tạo màu nền cho trang chiếu thao tác đầu tiên em cần thực hiện là: A.Chọn trang chiếu trong ngăn bên trái

  0
  2021-07-30T04:19:09+00:00

  Nếu em muốn sử dụng màu nền trang chiếu là màu đơn sắc thì sau khi mở hộp thoại Format Background, em chọn lệnh:

  A. SOlid fill B.Gradient Fill C.Picture or teTure fill D.Pattern Fill

  Nếu em muốn sử dụng màu nền trang chiếu là hiệu ứng chuyển màu thì sau khi mở hộp thoại Format Background, em chọn lênh CÁC KẾT QUẢ GIỐNG TRÊN Để tạo màu nền cho trang chiếu ta sử dugj dải lệnh nào?

  A.Insert B.Design C.Format D.Layout

  Để tạo màu nền cho trang chiếu thao tác đầu tiên em cần thực hiện là

  A.Chọn trang chiếu trong ngăn bên trái B.VaÒ DEsign -> Background C.Insert->Background D.Chọn tất cả đối tượng tên trang chiếu

  Mỗi bài trình chiếu gồm có

  A.Một trang nội dung B.Nhiều ” C.Một hay nhiều ” D.Chỉ có tối đa là 10 trang nội dung

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )