Nếu gấp cách cạnh của hình hộp chữ nhật lên 2 lần thì thể ích tăng bao nhiêu lần

Question

Nếu gấp cách cạnh của hình hộp chữ nhật lên 2 lần thì thể ích tăng bao nhiêu lần

in progress 0
Alice 2 tháng 2021-10-07T05:23:52+00:00 2 Answers 7 views 0

Answers ( )

  0
  2021-10-07T05:25:35+00:00

  gọi thể tích khi chưa tăng là axaxa

  Khi tăng sẽ là (ax2)x(ax2)x(ax2)

                       =(axaxa)x(2x2x2)

                       =(axaxa)x8

  vậy so với thể tích cũ thì khi gấp cạnh lên 2 lần thì thể tích mới gấp 8 lần thể tích cũ

   

  0
  2021-10-07T05:25:47+00:00

  Đáp án:

  `8` lần 

  Giải thích các bước giải:

  Gọi chiều dài hình hộp chữ nhật là :`x(x\inNN^**)`
  Chiều rộng là :`y(y\inNN^**)`
  Chiều cao là :`z(z\inNN^**)`
  Gấp mỗi cạnh của hình hộp chữ nhật lên thì thể tích là:
  `(x .2).(y.2).(z.2)=x.y.z.8`
  Thể tích cũ là:
  `x.y.z=xyz`
  Như vậy thể tích mới tăng số lần so với thê tích cũ là:
  `xyz8:(xyz)=8`(lần)
  Đáp số:`8` lần

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )