Nếu gây thiệt hại về tài sản của người khác công dân phải A: bồi thường theo quy định pháp luật. B: từ chối nhận di sản thừa kế. C: chứng minh ng

Question

Nếu gây thiệt hại về tài sản của người khác công dân phải
A:
bồi thường theo quy định pháp luật.
B:
từ chối nhận di sản thừa kế.
C:
chứng minh nguồn gốc thu nhập.
D:
chủ động thay đổi hộ tịch cá nhân.

in progress 0
Sadie 3 tháng 2021-09-08T07:39:20+00:00 2 Answers 2 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-08T07:40:48+00:00

  A.bồi thường theo quy định pháp luật.

  __chúc bạn học tốt__

  0
  2021-09-08T07:41:09+00:00

  Đáp án: A

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )