Nếu ghép 5 pin giống nhau nối tiếp, mỗi pin có suất điện động 9V và có điện trở trong 2 W thành một bộ nguồn thì suất điện động và điện trở trong của

Question

Nếu ghép 5 pin giống nhau nối tiếp, mỗi pin có suất điện động 9V và có điện trở trong 2 W thành một bộ nguồn thì suất điện động và điện trở trong của bộ nguồn là:

in progress 0
Rose 1 giờ 2021-10-12T02:15:22+00:00 2 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-10-12T02:16:48+00:00

  Đáp án:

  U=45V

  R=10\(\Omega \)

  Giải thích các bước giải:

   5 pin mắc nối tiếp nên:

  U=5.9=45V

  R=5.2=10\(\Omega \)

  0
  2021-10-12T02:17:04+00:00

  CHÚC BẠN HỌC TỐT !!!!!!!!!!!!

  Đáp án:

  $ξ_b = 45 (V)$

  $r_b = 10 (\Omega)$

  Giải thích các bước giải:

         $ξ = 9 (V)$

         $r = 2 (\Omega)$

  Suất điện động và điện trở trong của bộ nguồn là:

         $ξ_b = 5ξ = 5.9 = 45 (V)$

         $r_b = 5r = 5.2 = 10 (\Omega)$

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )