Nếu giá bán mỗi quả trứng giảm đi 500 đồng thì với 10 000 đồng có thể mua được bao nhiêu quả trứng như thế? Nhanh giúp mik

Question

Nếu giá bán mỗi quả trứng giảm đi 500 đồng thì với 10 000 đồng có thể mua được bao nhiêu quả trứng như thế?
Nhanh giúp mik

in progress 0
Josie 3 tháng 2021-09-06T17:20:26+00:00 2 Answers 16 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-06T17:21:42+00:00

  Đáp án:

  Giá mỗi quả trứng ban đầu là:

   10000 : 4=2500 [đồng]

  Số tiền giảm khi mua 4 quả trứng đã giảm đi 500 đồng là:

    500 x 4=2000 [đồng]

  Số quả trứng mua được sau khi giảm giá là:

    10 000 : 2000=5 [quả]

      đáp số giùm mình nha!

   

  Giải thích các bước giải:

   

  0
  2021-09-06T17:21:57+00:00

  Đáp án:

  Giá mỗi quả trứng ban đầu là:

   10000:4=2 500 (đồng)

  Số tiền giảm khi mua 4 quả trứng đã giảm đi 500 đồng là:

    500×4=2000 (đồng)

  Số quả trứng mua được sau khi giảm giá là:

    10 000:2000=5( quả)

              Đáp số: 5( quả)

   

  Giải thích các bước giải:

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )