Nêu giá trị kinh tế của sông ngòi

Question

Nêu giá trị kinh tế của sông ngòi

in progress 0
Anna 4 tháng 2021-08-16T05:27:22+00:00 2 Answers 5 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-16T05:28:23+00:00

  Các sông ở Bắc Á có giá trị chủ yếu về giao thông và thủy điện, còn sông các khu vực khác có vai trò cung cấp nước cho sản xuất, đời sống, khai thác thủy điện, giao thông, du lịch, đánh bắt và nuôi trồng thủy sản.

  0
  2021-08-16T05:28:58+00:00

  *Gía trị kinh tế của sông ngfoi Châu Á:

  -Giá trị kinh tế của sông ngòi Châu Á:Giao thông.Thủy điện,Cung cấp nước cho sản xuất,Sinh hoạt,Du lịch,Đánh bắt và nuôi trồng thủy sản.

  Chúc em học tốt!!!!!!!!

  Xin hay nhất

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )