Nêu hệ quả của cách mạng công nghiệp. hệ quả kinh tế và hệ quả xã hội hệ quả nào quan trọng nhất ,vì sao ?

Question

Nêu hệ quả của cách mạng công nghiệp. hệ quả kinh tế và hệ quả xã hội hệ quả nào quan trọng nhất ,vì sao ?

in progress 0
Alexandra 3 tuần 2021-09-08T13:55:31+00:00 2 Answers 2 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-08T13:56:31+00:00

  Huy Voỳn

  – Hệ quả của cách mạng công nghiệp: về kinh tế, về xã hội.
  – Hệ quả kinh tế quan trọng nhất 

  5 sao + ctlhn, tks!

  0
  2021-09-08T13:57:02+00:00

  a) Về kinh tế:

   

  – Nâng cao năng suất lao động, làm ra khối lượng sản phẩm lớn cho xã hội, xã hội hóa quá trình lao động của các nước tư bản.

   

  – Thay đổi bộ mặt các nước tư bản, nhiều trung tâm công nghiệp mới và thành thị đông dân ra đời.

   

  – Thúc đẩy sự chuyển biến của các ngành kinh tế khác, đặc biệt là nông nghiệp và giao thông vận tải.

   

  + Nông nghiệp: Chuyển sang phương thức chuyên canh hoặc thâm canh. Quá trình cơ giới hóa nông nghiệp đã góp phần giải phóng nông dân, bổ sung lực lượng lao động cho thành phố.

   

   

  b) Về xã hội:

   

  – Hình thành 2 giai cấp mới là: tư sản công nghiệp và vô sản công nghiệp.

   

  + Tư sản công nghiệp: nắm tư liệu sản xuất và quyền thống trị.

   

  + Vô sản công nghiệp làm thuê, đời sống cơ cực dẫn đến đấu tranh giữa vô sản với tư sản không ngừng tăng lên.

   

  ND chính

   

  Hệ quả của cách mạng công nghiệp: về kinh tế, về xã hội.

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )