Nêu hệ quả của cách mạng công nghiệp( ngắn gọn)

Question

Nêu hệ quả của cách mạng công nghiệp( ngắn gọn)

in progress 0
Nevaeh 3 tháng 2021-09-17T05:36:01+00:00 2 Answers 6 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-17T05:37:29+00:00

  -Bộ mặt kinh tế thay đổi: nhờ phát minh máy móc, nhiều khu công nghiệp lớn, nhiều thành phố mọc lên,..

  – Từ đó xã hội hình thành nên 2 giai cấp : giai cấp tư sản và vô sản 

  0
  2021-09-17T05:37:52+00:00

  Hệ quả của cách mạng công nghiệp:

  `-` Về kinh tế: nhiều khu công nghiệp lớn, thành phố mọc lên…

  `-` Về xã hội: hình thành hai giai cấp cơ bản: giai cấp tư sản và giai cấp vô sản

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )