Nêu hiện tượng xảy ra và viết phương trình hóa học khi cho mẫu Na vào cốc thủy tinh đựng nước rồi nhỏ vài giọt dung dịch phenolphtalein

Question

Nêu hiện tượng xảy ra và viết phương trình hóa học khi cho mẫu Na vào cốc thủy tinh đựng nước rồi nhỏ vài giọt dung dịch phenolphtalein

in progress 0
Everleigh 3 tháng 2021-09-20T00:26:28+00:00 2 Answers 6 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-20T00:27:38+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

   khi cho natri vào h2o tạo ra ddbazo và h2 

  2na + 2h2o → 2naoh + h2

  khi cho dung dịch phenolphtalein vào thì vẫn giữ nguyên màu ddbazo

  0
  2021-09-20T00:28:04+00:00

  Em tham khảo nha:

  Hiện tượng: Khi cho Na vào nước mẫu Na tan dần và có bọt khí xuất hiện

  Khi cho vài giọt phenolphtalein vào dung dịch thu được thì dung dịch có màu hồng

  \(2Na + 2{H_2}O \to 2NaOH + {H_2}\)

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )