Nêu hiện tượng, giải thích ngắn gọn và viết PTHH xảy ra khi: a.Cho dd saccarozo vào ống nghiệm đựng dd bạc nitrat trong amoniac, sau đó dun nóng nhẹ.

Question

Nêu hiện tượng, giải thích ngắn gọn và viết PTHH xảy ra khi:
a.Cho dd saccarozo vào ống nghiệm đựng dd bạc nitrat trong amoniac, sau đó dun nóng nhẹ.
Nếu cho thêm một giọt dd sunfuric vào ống nghiệm, đun nóng 2-3 phút, sau đó thêm đ natri hidroxit vào để trung hòa, cho dd thu được vào dd bạc nitrat trong amoniac.
b.Nhỏ từ từ dd axit axetic vào ống nghiện chứa dd natri hidroxit có phenolptalein

in progress 0
Abigail 24 phút 2021-10-08T07:47:56+00:00 2 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-10-08T07:49:15+00:00

  Đáp án:a) -kh có hiện tượng gì xảy ra ,chứng tỏ saccarozo kh có phản ứng tráng gương

  -có kết tủa Ag xuâtd hiện, đó là do khi dun nóng dd có axid làm xúc tác , saccarozo bị thủy phận tạo thành glucozo và fructozo

  Pthh : c11h22o11+h2o -> c6h12o6+c6h12o6

  b)axit axetic là 1 axit hữu cơ có t/c của 1 axit. Tuy nhiên , axit axetic là 1 axit yếu

  Pthh: ch3cooh +naoh ->ch3coona +h2o

   

  Giải thích các bước giải:

   

  0
  2021-10-08T07:49:32+00:00

  a, 

  Cho saccarozơ vào $AgNO_3/NH_3$, đun nóng không hiện tượng. Nếu thuỷ phân saccarozơ bằng axit sunfuric rồi cho $AgNO_3/NH_3$ vào thì có kết tủa bạc xuất hiện.

  $C_{12}H_{22}O_{11}+H_2O\buildrel{{H_2SO_4}}\over\to

  C_6H_{12}O_6+C_6H_{12}O_6$  

  $C_6H_{12}O_6+Ag_2O\buildrel{{NH_3}}\over\to C_6H_{12}O_7+2Ag$

  b, 

  Màu hồng của dd nhạt dần rồi mất hẳn.

  $NaOH+CH_3COOH\to CH_3COONa+H_2O$

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )