Nêu hiện tượng và viết các Phương trình hóa học xảy ra trong các trường hợp sau: a/ Dẫn từ từ khí CO2 đến dư vào dung dịch nước vôi trong. b/ Nhỏ vài

Question

Nêu hiện tượng và viết các Phương trình hóa học xảy ra trong các trường hợp sau:
a/ Dẫn từ từ khí CO2 đến dư vào dung dịch nước vôi trong.
b/ Nhỏ vài giọt dung dịch NaOH vào ống nghiệm chứa 1ml CuSO4. Lắc nhẹ ống nghiệm.

in progress 0
Eliza 3 tháng 2021-09-27T12:09:56+00:00 2 Answers 8 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-27T12:11:02+00:00

  Đáp án:

  a/ Hiện tượng: Xuất hiện kết tủa trắng, sau đó kết tủa tan khi CO2 dư.

  Phương trình hóa học:

    CO2 + Ca(OH)2 → CaCO3 (↓ trắng) + H2O

    CaCO3 ↓ + CO2 dư + H2O → Ca(HCO3)2

  b/ Hiện tượng: Xuất hiện kết tủa xanh lơ lửng trong dung dịch

  Phương trình hóa học:

    CuSO4 + 2NaOH → Na2SO4 + Cu(OH)2 (↓ xanh)

   

   

  0
  2021-09-27T12:11:10+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

   a) Hiện tượng: nước vôi từ trong hóa đục rồi lại từ đục hóa trong. 

  `CO_2 + Ca(OH)_2 → CaCO_3↓ + H_2O`

  `CO_2 + H_2O + CaCO_3 → Ca(HCO_3)_2.`

  b) Hiện tượng: có kết tủa màu xanh lơ

  `2NaOH+CuSO_4 → Na_2SO_4+Cu(OH)_2↓`

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )