Nêu hiện tượng và viết phương trình hóa học xảy ra khi Cho Na,K2O,MgO vào nước

Question

Nêu hiện tượng và viết phương trình hóa học xảy ra khi
Cho Na,K2O,MgO vào nước

in progress 0
Savannah 1 năm 2021-07-24T17:55:38+00:00 2 Answers 17 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-24T17:56:41+00:00

  Na+H2O->NaOH+H2

  ⇒Natri phản ứng có khí bay ra, tạo ra dung dịch mới có màu trong suốt

  K2O+H2O->2KOH

  ⇒Tạo ra dung dịch trong suốt

  MgO không phản ứng với nước 

  Xin 5 sao và ctlhn ạ

   

  0
  2021-07-24T17:56:47+00:00

  Khi cho các chất vào nước

  \(MgO\) không tan trong nước.

  \(K_2O\) tan hoàn toàn trong nước tạo dung dịch không màu.

  \(Na\) phản ứng mãnh liệt, tan và tạo khí không màu thoát ra.

  \({K_2}O + {H_2}O\xrightarrow{{}}2KOH\)

  \(2Na + 2{H_2}O\xrightarrow{{}}2NaOH + {H_2}\)

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )