Nêu hiện tượng và viết PTHH khi cho `Na_2SO_4` vào `Ba(NO_3)_2`.

Question

Nêu hiện tượng và viết PTHH khi cho `Na_2SO_4` vào `Ba(NO_3)_2`.

in progress 0
Adalynn 1 năm 2021-09-07T08:12:36+00:00 2 Answers 8 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-07T08:13:37+00:00

  -PTHH:$Na_2SO_4+Ba(NO_3)_2→BaSO_4↓+2NaNO_3$

  -Hiện tượng:xuất hiện kết tủa trắng ở dưới đáy 

  0
  2021-09-07T08:13:53+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

  Na2SO4 +Ba(NO3)2 -> 2NaNO3 +BaSO4

  Hiện tượng: xuất hiện chất kết tủa màu trắng BaSO4

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )