Nếu hiệu của 2 số chia hết cho 7 và một trong 2 số đó chia hết cho 7 thì số còn lại chia hết cho 7 đúng or sai

Question

Nếu hiệu của 2 số chia hết cho 7 và một trong 2 số đó chia hết cho 7 thì số còn lại chia hết cho 7
đúng or sai

in progress 0
Cora 5 tháng 2021-07-12T08:58:55+00:00 1 Answers 3 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-12T09:00:26+00:00

  Đáp án: Đúng.

  Giải thích các bước giải:

  Gọi `7a;b` là 2 số có hiệu chia hết cho `7`.

  `=>` Hiệu : `7a-b=7k`

  `<=> b = 7k-7a = 7(k-a) \vdots 7 \forall k;a`

  `=>` Đúng.

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )